Ziekmelden

Kinderen zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig. Dat wil zeggen dat zij niet zonder geldige reden van school mogen verzuimen. Een geldige reden is natuurlijk ziekte. U kunt uw kind telefonisch ziek melden vóór 8.15 uur (ook graag voor 4-jarigen) op nummer 079-3169184. Is uw kind zonder opgaaf van reden niet op school, dan kunt u een telefoontje van ons verwachten. Het is in het belang van het kind te weten waar het op dat moment is.

Wilt u buiten de vakanties om, één of meerdere dagen vrijaf voor uw kind, dan zult u hierover contact moeten opnemen met de groepsleerkracht en / of met de directie. Hiervoor is echter een gewichtige reden en soms een werkgeversverklaring vereist. Mocht u na afkeuring van uw verzoek voor verlof door de directie besluiten alsnog ongeoorloofd verlof op te nemen, dan doet u dit op eigen initiatief en zijn de consequenties die getroffen kunnen worden door de ambtenaar leerplicht voor eigen rekening.