KiVa


Wij zijn een KiVa school! Samen maken we er een fijne school van!

Wat is Kiva?

KiVa is een programma dat scholen gebruiken om ervoor te zorgen dat alle kinderen een fijne schooltijd hebben.
KiVa is een Fins woord voor “leuk” of “fijn”. KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa is één van de schoolbrede programma’s die goedgekeurd zijn door het NJi om pesten tegen te gaan op basisscholen. Het percentage kinderen dat zegt maandelijks of vaker gepest te worden daalde op KiVa-scholen met meer dan de helft. Daarnaast komen kinderen die hebben deelgenomen aan het KiVa-programma vaker voor gepeste kinderen op. Verder is aangetoond dat Kiva een gunstig effect heeft op schoolplezier, schoolmotivatie en schoolprestaties. Via metingen in oktober en mei krijgen KiVa scholen inzicht in de sociale ontwikkeling van kinderen.

Groepsproces

Een van de belangrijkste uitgangspunten van KiVa is dat pesten een groepsproces is. Het beïnvloeden van de groep als geheel is essentieel voor het effectief tegengaan van pesten. Alle kinderen worden hierbij betrokken. Ze leren over de verschillende rollen bij pesten en denken samen na over oplossingen. De Kiva-lessen vormen een centraal onderdeel van het programma en bestaan uit tien thema’s. Maandelijks is er een nieuw thema aan de beurt waarbij één KiVa-regel centraal staat.
 

De KiVa regels op een rij


 

 

De thema’s van groep 1 t/m 4


Als je op het thema klikt, krijg je de ouderbrief te zien met daarin de informatie van het gekozen thema.

Thema 1: Wie zijn wij?
Thema 2: Gevoelens
Thema 3: Wat is een fijne groep
Thema 4: Iedereen is uniek
Thema 5: Herken pesten
Thema 6: Pesten in de groep
Thema 7: Pesten en de groep
Thema 8: Een gepest kind heeft jouw hulp nodig
Thema 9: Wat kan ik doen als ik word gepest?
Thema 10: KiVa-we doen het samen.
 

De thema’s van groep 5 t/m 8


Als je op het thema klikt, krijg je de ouderbrief te zien met daarin de informatie van het gekozen thema.

Thema 1: Iedereen verdient respect
Thema 2: In de groep
Thema 3: Wat is communicatie?
Thema 4: Herken pesten!
Thema 5: Verborgen vormen van pesten
Thema 6: Gevolgen van pesten
Thema 7: Pesten en de groep
Thema 8: De groep verzet zich tegen pesten
Thema 9: Wat kan ik doen als ik word gepest?
Thema 10: KiVa-we doen het samen.

Gids voor ouders

Bij het KiVa programma hoort een gids voor ouders. In deze gids staat basisinformatie over pesten en ook hoe ouders thuis het beste over pesten kunnen praten en wat ze kunnen doen wanneer blijkt dat hun kind bij pesten is betrokken.