Unitonderwijs

IKC Stella Nova is een basisschool met leuk, inspirerend, ánder onderwijsconcept. Wij werken niet met lokalen, maar met units. Units bestaan uit leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen. Zij zijn weer onderverdeeld in niveaugroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging. Klik hier voor Unitonderwijs in beelden!

Flexibel

Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meerbegaafde kinderen als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Het sluit aan bij de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden. Leerlingen leren zelfstandig werken én samenwerken. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. Op IKC Stella Nova mag elk kind zichzelf zijn. Ook uw zoon of dochter is welkom!

Het basisonderwijs van IKC Stella Nova bestaat uit twee units. De kinderen van de groepen 1 tot en met 3 vormen samen Unit 1 en de kinderen van groep 4 tot en met 8 vormen samen Unit 2. In de units zijn de basisgroepen van de leerlingen. Daar hebben ze een vaste leerkracht.

Unit 1

Unit 1 zit met zijn allen in één ruimte waar gespeeld en gewerkt kan worden. De ruimte is mooi en overzichtelijk. Soms wordt er in een klein groepje gewerkt, soms is er tijd voor de groep als geheel. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn blij met deze manier van werken.

Unit 2

In Unit 2 zitten de kinderen van groep 4 t/m 8. Elke groep krijgt instructie op niveau. Er wordt zelfstandig gewerkt met behulp van een weektaak. De leerlingen werken op flexibele werkplekken aan allerlei opdrachten. Ze leren om zelf hun tijd te plannen en om alle opdrachten af te maken. De kinderen zijn erg enthousiast over deze manier van werken. Ze doen goed hun best!
 
De voordelen van het werken in units:
  • Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee kunnen wij rekening houden met de verschillen tussen leerlingen.
  • Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. Zij kunnen veel van elkaar leren.
  • Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen.