Medezeggenschapsraad onderwijs

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR krijgen teamleden en ouders de gelegenheid om mee te denken over het schoolbeleid. Het gaat in de MR over de inhoud én de organisatie van het onderwijs. Voor de school is de inbreng van de MR heel belangrijk.

Instemming of advies

Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig dat de MR ermee instemt. Bijvoorbeeld bij een aanpassing van het schoolplan of de schooltijden. Bij andere besluiten moet de directie de MR om advies vragen. Bijvoorbeeld over de besteding van het geld of het meedoen aan onderwijskundige experimenten. De MR heeft ook initiatiefrecht: op elk moment mag de MR zaken ter discussie stellen of advies uitbrengen aan de directie. Het uitgangspunt is altijd dat de directie en de MR zo goed mogelijk samen willen werken in het belang van de school.
 

Leden MR

Voorzitter
Hanneke Vijfvinkel (leerkracht)

Secretaris
Vacant (ouder)

Overige leden
Patricia van der Hoek (ouder)
Maaike Wilbrink (ouder)
Marlies van Geel (ouder)
Manouk de Vries (leerkracht)
Laura van der Weijden - Bilderbeek (leerkracht)
 
U kunt de MR mailen op: mr@ikcstellanova.unicoz.nl