Ouderraad onderwijs

Onze basisschool heeft ook een Ouderraad. De OR organiseert activiteiten voor de leerlingen van IKC Stella Nova en hun ouders. Denk aan feesten, de schoolfotograaf, sinterklaas, kerst- en paasontbijt en de sport- of sponsordag. De OR bestaat uit ouders en heeft ondersteuning van een leerkracht.
 
De OR beheert de vrijwillige ouderbijdrage en legt hierover verantwoording af in een jaarverslag.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij komen een aantal keren per jaar bij elkaar om activiteiten voor te bereiden en diverse zaken te bespreken.

De ouderraad ondersteunt en ontwikkelt activiteiten die het onderwijs en dus de kinderen ten goede komen. Leden van de ouderraad helpen thema-avonden voor ouders te organiseren en geven vorm aan de ouderparticipatie op school.
Ook bij de voorbereiding van feesten, vieringen en schoolreisjes is de ouderraad betrokken.
 

Leden OR

Voorzitter:

Divera Horjus (leerkracht)

Penningmeester:

Fréderique Stronk (ouder)

Overige leden:

Christel van der Knijff (ouder)
Ilonka Rijshouwer (ouder)
Raymond van Lexmond (ouder)
Karin Gouweleeuw (ouder)
Jacoline Griep (ouder)
Subeida Jainullah (ouder)
Marion van der Hoek (ouder)

U kunt de OR mailen op: or@ikcstellanova.unicoz.nl