Doorgaande ontwikkeling 0-12 jaar

Kinderen leren altijd en overal. Hun ontwikkeling begint al zodra zij ter wereld komen. Ouders en de omgeving hebben invloed op die ontwikkeling. En al heel snel komen kinderopvang en onderwijs in beeld. IKC Stella Nova biedt kinderen een omgeving waarin zij zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. Zonder onnodige drempels en hobbels. We beschouwen opvang en onderwijs niet als gescheiden werelden. Beide zijn we gericht op de ontwikkeling van uw kind. We hebben elkaar nodig, ieder met onze eigen kennis en ervaring.
 
Spelen en leren op een bijzondere plek
In IKC Stella Nova zijn kinderopvang en basisonderwijs geïntegreerd. We werken nauw met elkaar samen vanuit één pedagogische visie. Dat betekent dat we zowel op de opvang als op school dezelfde regels en afspraken hebben en werken aan een emotioneel veilige omgeving. Alleen dan kunnen kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen worden aangemoedigd om vrij te spelen, alleen of met andere kinderen. We letten daarbij altijd op wat het individuele kind nodig heeft.