Missie & visie

Missie

Onze missie: “Samen Leren Leven"
 
Deze 3 kernwaarden (met bijbehorende waarden) staan centraal binnen IKC Stella Nova:

SAMEN                  LEREN                            LEVEN
verbinden                   procesgericht                    autonomie
openheid                    vaardigheden                   zelfstandigheid
samenwerken             groepsdoorbrekend           zeggenschap 
units                          differentiatie
kwaliteit                     leerling centraal  

Visie

IKC Stella Nova is een plek waar kinderen dagelijks ontdekken. Een plek met vrije ruimte om te ontmoeten, waar kinderen welkom zijn en zich welkom voelen. Kinderen, hun ouders en opvoeders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten komen elkaar hier tegen en nemen samen de verantwoordelijkheid om elk kind zijn of haar talent te laten ontdekken en ontwikkelen. De samenwerking tussen de professionals versterkt de ontwikkeling van de kinderen. Door alle professionals wordt nagedacht over het ontwikkelproces. Daarbij vormen de volgende vragen het uitgangspunt:
 
  • Wie ben je?
  • Waar liggen je interesses?
  • Wat kan je goed en wat wil je leren? (op cognitief, creatief of sociaal-emotioneel gebied)
 
Bij dit streven past een uitdagende omgeving waar spelend leren, ontdekken en ontspanning en inspanning hand in hand gaan. De leerlingen zitten steeds in wisselende samenstellingen bij elkaar. De dag begint en eindigt in de basisgroep. Gedurende de dag wordt er gewerkt met een rooster, waarop de activiteiten van de dag staan aangegeven. Het niveau en de instructiebehoeften van de leerlingen zijn leidend bij het opstellen van het rooster.
Het rooster bestaat uit blokken waarbinnen verschillende leergebieden aan de orde komen.

Kinderen leren om zelfstandig te zijn en verantwoordelijkheid te nemen, niet alleen binnen IKC Stella Nova maar ook daar buiten. Ons uitgangspunt is dat je altijd leert en dat kinderen veel van elkaar leren. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten zijn er om kinderen daarbij te ondersteunen, te laten reflecteren en uit te dagen een volgende stap te nemen. Ons startpunt is datgene wat het kind kan en wil. Motivatie neemt toe met het ervaren van succes.

Aan het einde van de carrière bij IKC Stella Nova is het kind in aanraking gekomen met diverse activiteiten en heeft het een beeld van zijn of haar talent. Dit kan op cognitief gebied zijn, maar ook op creatief of sociaal-emotioneel gebied. Het kind heeft vertrouwen om de volgende stap naar het Voortgezet Onderwijs te kunnen zetten. Het kind durft verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ontwikkeling en dat van zijn omgeving. Het kind heeft vertrouwen opgebouwd in wat het kan en in wie het is. Nieuwe kennis maakt het kind samen met anderen.