Fysiotherapie

Elke maandag is er een fysiotherapeut aanwezig op school. Hieronder stelt hij zichzelf voor. 

Mijn naam is Erik Wallaard en sinds anderhalf jaar werk ik op maandag als kinderfysiotherapeut op Stella Nova. Als kinderfysiotherapeut help ik kinderen wanneer zij problemen hebben met bewegen. Dit kan het gevolg zijn van een blessure, pijn, een ziekte, hypermobiliteit (te soepele gewrichten), de spierspanning (te hoog of te laag), problemen met de zintuigen (prikkelverwerkingsproblemen) of als het gevolg van een achterstand in de motoriek. 

Bij de motoriek wordt onderscheidt gemaakt tussen de grove motoriek en de fijne motoriek.
Voorbeelden van grof motorische vaardigheden zijn:
 
  • Lopen
  • Rennen
  • Een bal gooien en vangen
  • Klimmen en klauteren
  • Voetballen
Deze vaardigheden gebruik je vooral tijdens het sporten, buiten spelen of de gymles.

Voorbeelden van fijn motorische activiteiten zijn:
 
  • knoopjes open en dicht maken
  • Zelf je brood klaar maken en drinken
  • Knutselen, kralen rijgen en knippen
  • Schrijfvaardigheid. 
Deze vaardigheden gebruik je vooral tijden de dagelijkse taken, zelfverzorging en de schoolse vaardigheden. Een achterstand in deze vaardigheden heeft dus vaak ook een effect op de prestaties op school en om kinderen hier goed bij te kunnen helpen is de samenwerking met Stella Nova ontstaan.
 
De samenwerking met de Stella Nova houdt in dat ouders hun kind, eventueel op advies van de leerkracht, kunnen aanmelden voor fysiotherapie en dat de behandeling op school plaats vindt in plaats van bij ons in de praktijk. Dit is prettig voor ouders en kinderen omdat zij dan na schooltijd niet nog naar allerlei afspraken moeten, maar het grootste voordeel is dat hierdoor een betere samenwerking mogelijk is met de leerkrachten. Omdat de ontwikkeling van de motoriek een onderdeel is van de schoolse vaardigheden (knutselen, knippen, schrijfvaardigheid) zien leerkrachten vaak wanneer een kind hier problemen mee heeft. Als er toestemming is van ouders kan ik makkelijk even meekijken in de klas en tips geven voor in de klas of adviseren dat een kind wordt aangemeld voor kinderfysiotherapie. Wanneer een kind is aangemeld neem ik contact op met de ouders van het kind om een intake te plannen. Een intake is een gesprek om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag en wanneer het probleem zich voordoet. Dit geeft richting welke observaties of onderzoeken er worden uitgevoerd tijdens het onderzoek en wat de behandeldoelen worden. Wanneer het onderzoek klaar is neem ik opnieuw contact op met ouders om de uitkomsten hiervan en het behandelplan te bespreken. Door de samenwerking met de leerkrachten kunnen de oefeningen, tips en adviezen van het behandelplan niet alleen tijdens de behandeling en thuis worden toegepast, maar ook tijdens het werken op school. Of de adviezen werken in de klas kan door de leerkrachten eenvoudig overlegd worden om zo nodig het behandelplan bij te stellen of hiermee door te gaan. 
 
Voor kinderen wordt fysiotherapie voor maximaal 18 keer vergoed vanuit de basisverzekering, zonder dat u hier eigen risico over moet betalen. Indien u voldoende aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen na 18 keer ook nog vergoed. Mocht u zelf twijfelen of uw kind baat zou kunnen hebben bij kinderfysiotherapie kunt u contact met ons opnemen of uw kind aanmelden voor een intake. Voor een afspraak in de praktijk is geen verwijzing nodig van een huisarts of een specialist, als de behandeling op school plaats vindt dan is dit wel nodig. Voor meer informatie kunt u tevens kijken op onze site:
 
www.aartsenfysio.nl
Telefoon: 079-3610780
Email: info@aartsenfysio.nl