Schoolmaatschappelijk werk 

Wanneer je de indruk hebt dat het niet goed gaat met je kind, dan kan je hier natuurlijk zelf met je kind over praten. Daarnaast kan je stimuleren dat je kind op school contact zoekt met iemand om de problemen te bespreken. Dit kan de leerkracht of de intern begeleider zijn. De intern begeleider kan na overleg en goedkeuring van jullie als ouders een leerling aanmelden bij het schoolmaatschappelijk werk. Een gesprek met een schoolmaatschappelijk werker kan goed helpen om vragen helder te krijgen.

Ook kan de schoolmaatschappelijk werker je kind op school preventieve ondersteuning geven bij zijn of haar vraag.

Wat bieden wij?

Schoolformaat, onderdeel van Jeugdformaat, biedt schoolmaatschappelijk werk (SMW) in de regio Haaglanden en daarbuiten. Het doel is om kinderen te begeleiden, ondersteunen en eventueel te verwijzen, aansluitend bij de hulpvraag. Samen met jullie als ouders, school en de leerling bepalen we welke vorm van hulp het beste past. Samenwerken en het bieden van passende zorg, vormen de basis van onze inzet.

Door wie wordt schoolmaatschappelijk werk ingeschakeld?

Wanneer de leerkracht zorgen bij een kind in de klas signaleert, informeert hij/zij in eerste instantie de ouders. Vervolgens kan op verschillende manieren de schoolmaatschappelijk werker worden ingeschakeld:
  • De leerkracht vraagt de ouders/verzorgers toestemming de problematiek tijdens het zorgoverleg te bespreken. Indien nodig schakelt de intern begeleider de schoolmaatschappelijk werker in.
  • Tijdens het gezondheidsonderzoek door de jeugdarts/jeugdverpleegkundige kan verwezen worden naar de schoolmaatschappelijk werker.
De schoolmaatschappelijk werker is de schakel tussen het onderwijs en de zorg en is daarmee de vertegenwoordiger van de jeugdhulp op de school. Vanuit deze rol wordt er namens leerling/ouders en school geschakeld met de hulpverlening. De schoolmaatschappelijk werker is hiermee de verbinding tussen onderwijs en zorg.

Onze werkwijze

Als schoolmaatschappelijk werker kan jullie kind ondersteund worden bij problemen op emotioneel of sociaal gebied. Er wordt daarvoor altijd eerst contact met jullie als ouders op genomen. Ook kunnen jullie voor advies en informatie zelf een gesprek aanvragen.

De hulp is kortdurend (ongeveer vijf gesprekken) en kan bestaan uit:
  • ​Individuele begeleiding van je kind
  • Ondersteuning aan ouders / verzorgers
  • Meekijken en denken voor passende hulp
  • Indien nodig een verwijzing schrijven voor verdere hulp​
De schoolmaatschappelijk werker van IKC Stella Nova is Stephanie Vingerling. Elke maandag heeft Stephanie van 8.30 tot  9.30 uur inloopspreekuur. 

Voor meer informatie over het school maatschappelijk werk  
kunt u kijken op deze link:  

https://www.schoolformaat.nl/pagina/ouders