Kinderdagverblijf

U bent van harte welkom bij de kinderopvang van IKC Stella Nova. Wij bieden dagopvang aan kinderen van 0-4 jaar. We hechten veel waarde aan veiligheid, rust en stabiliteit. Er is extra aandacht voor bewegen, lekker veel naar buiten en samen muziek maken. We organiseren allerlei leuke activiteiten rond wisselende thema’s. Denk dan aan 'beweegkriebelactiviteiten' (een methode om met jonge kinderen te bewegen) of kook- en bakactiviteiten, maar er wordt ook volop geknutseld en er worden muzieklessen verzorgd door onze eigen muziekcoach. De opvang is actief en enthousiast en we spelen en werken samen in een gezellige sfeer. Via de OuderApp kunt u zelf de belevenissen van uw kind bij ons volgen!

Groepen

We hebben 4 groepen: twee babygroepen van 0-2 jaar en twee peutergroepen van 2-4 jaar. 

Spelen en leren op een bijzondere plek

In ons integraal kindcentrum Stella Nova zijn kinderopvang en basisonderwijs geïntegreerd. We werken nauw met elkaar samen vanuit één pedagogische visie. Dat betekent dat we zowel op de opvang als op school dezelfde regels en afspraken hebben en werken aan een emotioneel veilige omgeving. Alleen dan kunnen kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen worden aangemoedigd om vrij te spelen, alleen of met andere kinderen. We letten daarbij altijd op wat het individuele kind nodig heeft.

Ons team

Ons team bestaat uit gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, met veel aandacht voor uw kind. We hebben een muziekcoach, een medewerker die gespecialiseerd is in bewegen met jonge kinderen en een voorleescoach. Zij bieden dagelijks wisselende activiteiten aan de kinderen.

Onze binnenruimtes

De groepen van de dagopvang zijn licht en gezellig ingericht en liggen naast elkaar. De groepen werken veel samen en de kinderen mogen zich overal naartoe bewegen. 

Onze ontdektuin

We hebben een eigen mooie natuurlijke ontdektuin grenzend aan de dagopvang. We spelen dan ook bijna dagelijks buiten met de kinderen. Fietsen, rennen of lopen, er valt van alles te ontdekken in de tuin. Er staan houten palen in de tuin waar je om heen kan, je kunt over een ervaringspad lopen dat gemaakt is van verschillende materialen of je kunt je kunsten vertonen op de evenwichtsbalk. Er is ook een zandbak aanwezig en een babyhoekje waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.

Vraag een rondleiding aan

Bent u nieuwsgierig geworden? Vraag dan vrijblijvend een rondleiding aan.
Vul ons kennismakingsformulier in of bel 079 3169184 en vraag naar Angelique Bekooy.