Unitonderwijs

Op IKC Stella Nova wordt lesgegeven in Units, hierdoor ontstaat een leergemeenschap waarin we Samen Leren Leven. We hebben een leuk, inspirerend, ánder onderwijsconcept. Units bestaan uit leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen. Hierdoor wordt het natuurlijk leren van kinderen gestimuleerd. 
De leerlingen zitten steeds in wisselende samenstellingen bij elkaar. De dag begint en eindigt in de basisgroep. De leerlingen krijgen daarnaast instructie in kleine groepen, die groepen bestaan uit leerlingen met hetzelfde niveau en/of dezelfde instructiebehoeften. 
Er worden methodes gebruikt om de lesstof aan te bieden. Die methodes zijn een leidraad, maar niet leidend. Het leerproces van de kinderen is wel leidend, hierbij wordt uitgegaan van procesgericht werken.
In alle Units wordt er, op het niveau van de kinderen, zelfstandig gewerkt. Kinderen worden actief gestimuleerd om samen te werken.

De kinderen krijgen instructies in niveaugroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging.

Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meerbegaafde kinderen als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Het sluit aan bij de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden. Leerlingen leren zelfstandig werken én samenwerken. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. Op IKC Stella Nova mag elk kind zichzelf zijn. Ook uw zoon of dochter is welkom!

Het basisonderwijs van IKC Stella Nova bestaat uit drie Units. De kinderen van de groepen 1 en 2 vormen samen Unit 1, de kinderen van groep 3, 4 en 5 vormen samen Unit 2 en de kinderen van groep 6, 7 en 8 vormen samen Unit 3. In de Units zijn de basisgroepen met daarin kinderen van verschillende leeftijden. Elke basisgroep heeft een vaste leerkracht.  
Klik hier voor Unitonderwijs in beelden!

Unit 1

De kinderen van groep 1 en 2 zitten in Unit 1. Unit 1 is een grote ruimte waar gespeeld en gewerkt kan worden. De ruimte is mooi en overzichtelijk. Soms wordt er in een klein groepje gewerkt, soms is er tijd voor de groep als geheel. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn blij met deze manier van werken. De 4-jarigen stromen in in onze instroomgroep. In de instroomgroep kunnen de kinderen kennismaken met kinderen die ook net 4 jaar oud zijn geworden. In de eerste maanden zitten de kinderen in deze instroomgroep. We leren de kinderen de regels en afspraken die in de Unit gelden. Ook leren de kinderen de Unit kennen. Tijdens activiteiten doen de 4-jarigen gewoon mee met de leerlingen van groep 1 en 2. Na een aantal maanden verhuist uw kind naar één van de basisgroepen. Tijdens de periode in de instroomgroep, leren de leerkrachten uw kind goed kennen en plaatsen zij uw kind in de basisgroep die het best bij hem of haar past.

Unit 2 & Unit 3

In Unit 2 zitten de kinderen van groep 3, 4 en 5. In Unit 3 de kinderen van groep 6 t/m 8. In Unit 2 en 3 krijgt elke groep instructie op niveau. Er wordt zelfstandig gewerkt met behulp van een kiesboek of een weektaak. De leerlingen werken op flexibele werkplekken aan allerlei opdrachten. Ze leren om zelf hun tijd te plannen en om alle opdrachten af te maken. De kinderen zijn erg enthousiast over deze manier van werken. 
 
De voordelen van het werken in Units:
  • Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee kunnen wij rekening houden met de verschillen tussen leerlingen.
  • Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. Zij kunnen veel van elkaar leren.
  • Binnen elke Unit zijn verschillende leerkrachten, onderwijsassistenten en leraarondersteuners samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en voor de kinderen.

Kernwaarden SAMEN
verbinden
openheid
samenwerken
units
kwaliteit
passie

LEREN
procesgericht
vaardigheden
groepsdoorbrekend
differentiatie
leerling
centraal

LEVEN
autonomie
zelfstandigheid
zeggenschap