Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn belangrijke educatieve en pedagogische gesprekspartners. Het is ons doel om een goed contact te hebben met u als ouder. We bouwen aan een goede vertrouwensband en een goede samenwerking. Zo zorgen we ervoor dat de twee opvoed- en leeromgevingen, thuis en op IKC Stella Nova, goed op elkaar zijn afgestemd. Alleen als wij als medewerker van IKC Stella Nova en u als ouder goed met elkaar samenwerken, kan uw kind optimaal begeleid worden. Dat vereist zoveel mogelijk afstemming tussen de medewerker en de ouders.

We leren de kinderen goed kennen en wisselen ervaringen en aanpak uit. Deze afstemming komt ten goede aan een gezonde ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Als ouder kent u uw kind het beste. Daarom nodigen wij u uit om informatie over uw kind met ons te delen, zodat wij hiermee rekening kunnen houden bij onze opvang en in ons onderwijs. Andersom willen wij u informeren over de ontwikkeling die uw kind op IKC Stella Nova doormaakt, zodat u die ontwikkeling kunt ondersteunen, ook thuis. Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid heel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Als ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kind, is ook het kind meer betrokken bij zijn eigen ontwikkeling. En dat leidt tot een optimale ontwikkeling.

De gewenste driehoek: kind, ouders en IKC Stella Nova

Opvoeding en ontwikkeling staan naast elkaar. Je kunt ze van elkaar onderscheiden, maar ze zijn zeker niet te scheiden. Opvoeding houdt niet op wanneer uw kind de voordeur uit stapt en de ontwikkeling vindt niet alleen achter de voordeur van IKC Stella Nova plaats.
 
 
Het beste klimaat voor uw kind wordt gecreëerd wanneer kind, ouders en medewerkers met elkaar in verbinding zijn. Dan wordt de gewenste driehoek gecreëerd. In verbinding zijn betekent: voelen vanuit je hart met het verstand erbij. Het gaat om luisteren, begrijpen, accepteren en respecteren (inlevingsvermogen).

Oudercontacten

Stella Nova organiseert regelmatig bijeenkomsten waarin ouders en medewerkers met elkaar in gesprek kunnen gaan:
  • We hebben dagelijks contact bij het brengen en halen van de kinderen;
  • We organiseren voor ouders inloop- en informatiemomenten;
  • We organiseren minimaal één keer per jaar een gezamenlijk feest;