Klachtenregeling

We doen er alles aan om uitstekende opvang en uitstekend onderwijs te bieden. Toch kan het gebeuren dat zaken anders gaan dan u wenst. Wij hopen dat u dit dan met ons bespreekt, liefst met de medewerker om wie het gaat. U kunt ook een gesprek aanvragen met de directeur onderwijs of manager kinderopvang.
 

Komt u er samen niet uit of wilt u rechtstreeks een klacht indienen?


Voor de kinderopvang kan dat via dit klachtenformulier. U kunt ook een schriftelijke klacht indienen bij de Stichting klachtencommissie Kinderopvang. Zie voor meer informatie ook het klachtenreglement van Partou.
 
Het bestuur van basisschool IKC Stella Nova, Unicoz onderwijsgroep, heeft ook een klachtenregeling. In de klachtenregeling vindt u welke route u kunt volgen als u een klacht heeft over de basisschool.