Wat is een IKC?

Stella Nova is een IKC, een Integraal Kind Centrum. Dit is een plek waar kinderen van 0 tot 12 terecht kunnen voor opvang en onderwijs. Wij bieden onderdak aan een kinderdagverblijf, een basisschool en een locatie voor buitenschoolse opvang. Bovendien stemmen we onze educatieve programma’s op elkaar af. Kinderen gaan daardoor gemakkelijk over van het kinderdagverblijf naar de basisschool. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar. Alles is erop gericht om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling.

Voordelen van een IKC

  • IKC Stella Nova heeft één missie en visie. Iedereen die bij onze organisatie werkt draagt daar aan bij. We hebben dezelfde kijk op hoe kinderen leren en zich ontwikkelen. En dat is ons fundament.
  • In ons IKC komen baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot en met 12 jaar. Wij volgen hun ontwikkeling en stellen individuele ontwikkelingsplannen op.
  • Elke dag kent een goede balans van inspanning en ontspanning, van veiligheid en uitdaging.
  • Leerkrachten, pedagogen, pedagogisch medewerkers, vakleerkrachten en ondersteuners vormen één team. Door onze verschillende invalshoeken, ervaring en kennis versterken wij elkaar.