Schooltijden, studiedagen, vrije dagen, bijzondere dagen & vakanties

Op IKC Stella Nova hanteren we een continurooster. De kinderen blijven tussen de middag op school en eten met de leerkracht in hun eigen basisgroep. De schooltijden zijn:

Groep 1 t/m 4:

 
Maandag, dinsdag en donderdag:  08.30 uur - 14.45 uur
Woensdag: 08.30 uur - 12.15 uur
Vrijdag: 08.30 uur - 12.00 uur
                               

Groep 5 t/m 8:

 
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 08.30 uur - 14.45 uur
Woensdag: 08.30 uur - 12.15 uur
 

Wegbrengen

Om 8.20 uur gaan de deuren open en komen de leerlingen zelfstandig het gebouw binnen. Om 08.30 uur begint de schooldag.
 

Ophalen

Ouders wachten buiten tot de school uit gaat. Als de kinderen de school hebben verlaten kunt u het werk van de kinderen in hun Unit bekijken of de leerkracht spreken. Kinderwagens en honden blijven buiten.

Als het kan, breng uw kinderen dan lopend of met de fiets naar school. Dat is veiliger in verband met verkeersdrukte rond het gebouw.
  

Studiedagen -  2022/2023

Studiedagen groep 1 t/m 8 

donderdag 22 september
woensdag 9 november
maandag 5 december
maandag 9 januari
vrijdag 24 februari
donderdag 6 april
donderdag 22 juni
vrijdag 7 juli (calimiteitendag)
 

Extra studiedagen Unit 1

Vrijdag 3 februari
Vrijdag 31 maart
Vrijdag 26 mei
Vrijdag 30 juni

 

Overige vrije dagen 

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag
Maandag 10 april: Tweede Paasdag
Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei: Hemelvaart
Maandag 29 mei: Pinksteren

Bijzondere dagen op school 

 
Woensdag 19 oktober 2022 Fotograaf  
Vrijdag 2 december 2022 Sinterklaas Alle leerlingen tot 12.00 uur naar school!
Donderdag 22 december 2022 Kerstontbijt + kerstcrea  
Vrijdag 23 december 2022 Kerstviering  Alle leerlingen tot 12.00 uur naar school!
Woensdag 5 april 2023 Paasviering  
Vrijdag 21 april 2023 Koningsspelen  
Vrijdag 12 mei Meesters-en juffendag  
Woensdag 21 juni Culturele dag   
Maandag 3 juli Afscheidsavond groep 8   
   
            

Vakantierooster 2022 - 2023       

  
Herfstvakantie  maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Pasen Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023 
Pinksteren maandag 29 mei 2023
Zomervakantie maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023