Ziekmelden en verlof aanvragen

Kinderen zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig. Dat wil zeggen dat zij niet zonder geldige reden van school mogen verzuimen. Een geldige reden is natuurlijk ziekte. U kunt uw kind via Parro ziekmelden vóór 8.15 uur (ook graag voor 4-jarigen). Is uw kind zonder opgaaf van reden niet op school, dan kunt u een telefoontje van ons verwachten. Het is in het belang van uw kind te weten waar uw kind op dat moment is.

Wilt u, buiten de vakanties om, één of meerdere dagen vrijaf voor uw kind, dan kunt u een aanvraag voor verlof doen via Parro. De directie beoordeelt uw aanvraag waarna deze wordt goedgekeurd of afgekeurd. Voor verlof is een gewichtige reden en soms een werkgeversverklaring vereist. Mocht u na afkeuring van uw verzoek voor verlof door de directie besluiten alsnog ongeoorloofd verlof op te nemen, dan doet u dit op eigen initiatief en zijn de consequenties die getroffen kunnen worden door de ambtenaar leerplicht voor eigen rekening.