Ouderraad onderwijs

Ouderraad (OR)


Onze basisschool heeft ook een Ouderraad (OR). Zij komen een aantal keren per jaar bij elkaar om activiteiten voor te bereiden en diverse zaken te bespreken. De OR bestaat uit ouders en leerkrachten.

De OR ondersteunt het team en organiseert activiteiten voor de leerlingen van IKC Stella Nova en hun ouders. Het gaat om activiteiten die het onderwijs en dus de kinderen ten goede komen. Denk aan feesten, de schoolfotograaf, sinterklaas, kerst- en paasontbijt en de sportdag of sponsorloop. Leden van de OR helpen thema-avonden voor ouders te organiseren en geven vorm aan de ouderparticipatie op school.

De OR beheert de vrijwillige ouderbijdrage en legt hierover verantwoording af in een jaarverslag.

U kunt de OR mailen op: or@ikcstellanova.unicoz.nl
 

Dit is de Ouderraad van IKC Stella Nova:


 

Jacoline Griep (Voorzitter)

Moeder van Mike uit Unit 3

Marion van der Hoek

Moeder van Jack uit Unit 1 en Nick uit Unit 2

Martijn van Zelst

Vader van Dylan uit Unit 2

Subeida Jainullah

Moeder van Richano uit Unit 2 en Ruiz uit Unit 1

Nathalie van der Zijden

Moeder van Evan en Riley uit Unit 2

Mirthe van der stap

Leerkracht

Hanneke Deurloo

Leerkracht